Streek GR Kempen
Wandelen in de Antwerpse Kempen
De Kempen
'De Kempen' is de naam van een landstreek die ruwweg wordt begrensd door de steden Antwerpen, Eindhoven, Maastricht, Hasselt, Diest en Lier. De streek dankt zijn naam aan de Romeinen, die het gebied Campinia, gebied met velden, noemden.
De streek wordt gekenmerkt door een bodem die bestaat uit een leemlaag, waarop tijdens de laatste ijstijd grote hoeveelheden zand zijn afgezet. De zanderige bodem laat gemakkelijk water door en daarop ontstonden de uitgebreide heidevelden met hun schrale vegetatie. De leemlaag daarentegen laat geen water door en waar deze dicht aan de oppervlakte ligt, ontstonden de vele vennen. Door deze bodemgesteldheid kreeg de mens er aanvankelijk maar moeilijk voet aan de grond. Om de bodem enigszins te kunnen bewerken, waren grote hoeveelheden mest nodig, die werd verkregen door schapen te houden. Hiervoor waren dan weer uitgestrekte heidevelden nodig.
Pas na de aanleg van de vele kanalen en de opkomst van moderne landbouwtechnieken werd de irrigatie van de Kempen gemakkelijker en effectiever. Uiteindelijk leidde dat tot zeer grootschalige landbouw en veeteelt en de vernietiging van heide en vennen. Sinds de jaren 90 van de vorige eeuw wordt er weer geïnvesteerd in natuurbehoud en natuurherstel.

De Streek GR Kempen in vogelvlucht
De makers van de GR hebben het begin- en dus ook het eindpunt van de route op het busstation van Oostmalle gelegd. De hoofdrichting van de GR is kloksgewijs en daarmee gaat het vanuit Oostmalle aanvankelijk in noordelijke richting. In het begin wordt de wandeling overheerst door landbouwgebied. Bij Rijkevorsel zien we serre's en uitgestrekte akker- en weilanden. Tussen Hal en Meersel Dreef zien we grote stallen met veevoedersilo's.
Bij Meersel Dreef gaat het pad de grens over en begint een boswandeling, die met wat kleine onderbrekingen duurt tot voorbij Ravels. Dan loopt de route een poosje langs het kanaal Dessel - Schoten, dat wordt verruild voor een opener landschap en een tocht langs natuurgebied De Liereman. Voorbij Arendonk doet de GR het kanaal Dessel - Schoten weer aan en voorbij Dessel komt het Kempisch Kanaal aan de beurt.
Via het Prinsenpark en de bossen van de Kempense Heuvelrug, kom je bij Poederlee weer in hoofdzakelijk landbouwgebied. Het wordt nog onderbroken door het bos van Blommerschot en het Zoerselbos, voordat in Oostmalle het bussation weer wordt bereikt.
Deze korte beschrijving maakt al duidelijk dat deze wandeling door een zeer gevarieerd gebied gaat. Dorpen, weilanden, akkers, kanalen, bossen en natuurgebieden wisselen elkaar voortdurend af. En juist deze afwisseling kenmerkt de hedendaagse Kempen en maakt deze tocht zo genietbaar.

Hoezo Streek GR Kempen?
'De Kempen' is de naam van een landstreek die ruwweg wordt begrensd door de steden Antwerpen, Eindhoven, Maastricht, Hasselt, Diest en Lier, zoals ik hierboven al zei. Maar deze wandeling beperkt zich tot het gebied rondom Turnhout. En je kunt je afvragen of Alphen en Chaam wel in het gebied liggen dat we 'De Kempen' noemen.
Zoals bij alles in het leven kun je ook vragen stellen bij de naamgeving van deze route. Geeft deze route nu een goed beeld van wat de Kempen zijn? Natuurlijk vind je hier geen oude mijngebouwen en terrils, zoals in Beringen, Houthalen en Maasmechelen. Maar je bevindt je hier wel degelijk in de Kempen en van oudsher heet Turnhout daar de hoofdstad van te zijn.

winter 2007/2008
Turnhout, het kasteel van de hertogen van Brabant

De vaartbrug Postel ter Heyde

De 15 kapellekens in Achterbos

Erosie op de Kabouterkensberg

Bosweg in de buurt van Wechelderzande

Het Kruis van Blommerschot